Kradniemy ciepło

Kradniemy ciepło, dokładnie pobieramy z powietrza i przekazujemy do centralnego ogrzewania (CO) lub ciepłej wody użytkowej (CWU).

Zużywając 1 kW energii elektrycznej, wytwarzamy 4 kW, 5 kW, czasem większą moc, zależnie od warunków.

Tak działa pompa ciepła.