OZE dla Bielska – autokonsumpcja własnej energii elektrycznej przy użyciu pompy ciepła Panasonic

OZE dla Bielska – autokonsumpcja własnej energii elektrycznej przy użyciu pompy ciepła Panasonic. To Jeden z wielu powodów, dla których pompę ciepła Panasonic powinniśmy zamontować u Ciebie czytelniku.

Lista podstawowa w programie OZE, ogłoszona jest tutaj https://www.oze.bielsko-biala.pl/aktualnosci/ogloszenie-listy-podstawowej-i-rezerwowej-grantobiorcow-oze 

Na czym polega autokonsumpcja – priorytetem jest maksymalne zużycie energii elektrycznej, wyprodukowanej przez domową instalację fotowoltaiczną. Szczególnie ważne np.  jesienią, zimą podczas mocno ograniczonej produkcji.

Jak widać na powyższym obrazie, produkcja energii elektrycznej mocno się waha i nie jest duża. Instalacja produkująca latem dziennie od 30-100 kWh, podczas zimy może wyprodukować od 0,5 do 1,5 kWh dziennie.

Co w takim przypadku? Najlepiej zużyć energię na swoje potrzeby np. grzanie budynku, ogrzewanie CWU. Jak to robimy?

Zbieramy dane z falownika, liczników energii, licznika głównego:

– znamy bieżącą produkcję energii z falownika, dowolnego producenta, np. Fornius Symo nie generuje dodatkowych kosztów związanych z integracją,

– znamy aktualne zużycie energii elektrycznej przez budynek,

– nadwyżka przekazywana jest do zasilania pompy ciepła – płynna regulacja mocy pobieranej przez pompę,

– pompa pracuje od świtu do zmierzchu, jedno uruchomienie sprężarki od świtu do nocy.

Nadwyżka np. 800 W, jest zamieniana na energię cieplną, czyli przy COP-ie 4,5, daje 800×4,5 = 3600 kW ciepła.

Koszt zależny on instalacji. Przykład licznika dwukierunkowego instalowanego przez Tauron i podłączonego do instalacji pomp ciepła.

Stosowane rozwiązania IoT przez nas, oszczędzają również przy użyciu innych metod, w porównaniu ze standardowymi instalacjami PV+PC (fotowoltaiczne+pompa ciepła) około 180-400 kWh rocznie energii elektrycznej, czyli 800-2000 kWh energii cieplnej.