Mój prąd 5.0

Ogarniamy “Mój prąd” 5.0, wysokość dofinansowania, do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

  1. Instalacja fotowoltaiczna do 6 000,00 zł, tylko grupa 1 i 2,
  2. Instalacja fotowoltaiczna, urządzenie dodatkowe -> do 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców) lub do 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców),
  3. Magazyn ciepła do 5 000,00 zł,
  4. Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do 19 300,00 zł,
  5. Pompa ciepła powietrze/woda do 12 000,00 zł,
  6. Pompy ciepła typu powietrze/powietrze do 4 400,00 zł,
  7. Magazyn energii elektrycznej do 16 000,00 zł,
  8. System zarządzania energią HEMS/EMS do 3 000,00 zł,
  9. Kolektory słoneczne CWU do 3 500,00 zł.